Roland Consulting

et AH-Tech selskap 

Maskiner & utstyr

TEKNISK OG JURIDISK BISTAND

Direktiver, standarder, regelverk. Med over 40 års erfaring innenfor faget hjelper vi dere videre, uansett hvor dere står. 

Skal du CE-merke?  Vi hjelper deg i mål. 

Ulykkesgranskning og sakkyndige vurderinger.

Kran & løft

PROSJEKTERING & LEDELSE


Ulykkesgraskning og sakkyndige vurderinger.

Vi fasiliterer risikoanalyser som uavhengig 3.part.

Vi gjør utvidede kontroller med full mekanisk og elektrisk tilstandsvurdering.


Maritime kraner og løfteinnretninger

SAKKYNDIG KONTROLL

Kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger. (A1 og B1). Vi tilbyr førstegangs inspeksjon og godkjenning, samt periodisk kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger. Godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Andre tjenester


 Vi tilbyr også 

- Byggeoppfølgning, 

- Bistand ved FAT og testing av løfteutstyr/pipehandlingutstyr. 

- Ingeniørtjenester sammen med våre samarbeidspartnere.