Roland Consulting

rolandconsulting.no 

Maskiner & utstyr

TEKNISK OG JURIDISK BISTAND

Vi bistår ved kjøp, import eller produksjon i henhold til Arbeidsmiljøloven samt Maskinforskriften. Skal du CE-merke? Vi hjelper deg.  Vi tilbyr også takst- og skaderapportering, tilstandsvurderinger, utarbeidelse av annen teknisk dokumentasjon etc.

Kran & løft

PROSJEKTERING & LEDELSE

Vi gjennomfører skadebegrensende bergingsoperasjoner for tungt utstyr. Utarbeidelse av riggplan for bygg- og anleggsprosjekter. Vi fasiliterer risikoanalyser som uavhengig 3.part. Prosjektering og ledelse av tungt løft. Vi kan også tilby utleie av sikkerhetspersonell innen kran, løft og logistikk.

Maritime kraner og løfteinnretninger

SAKKYNDIG KONTROLL

Kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger. (A1 og B1). Vi tilbyr førstegangs inspeksjon og godkjenning, samt periodisk kontroll og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger, godkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Andre tjenester


Vi gjennomfører ulykkesgranskning, med teknisk og juridisk spisskompetanse. Vi utarbeider nødvendige rapporter og tilbyr sakkyndige vurderinger. Vi tilbyr kurs i "Veien til CE-merking" og andre innkjøpskurs ved kjøp av maskiner og utstyr. Vi tilbyr også byggeoppfølgning, pullerttesting og sertifisering på norske kaianlegg, samt bistand ved FAT og testing av løfteutstyr/pipehandlingutstyr. Vi tilbyr ellers et bredt utvalg av diverse engineeringstjenester alene og sammen med våre samarbeidspartnere. Ta kontakt så hjelper vi deg videre!