Vårt team og samarbeidspartnere

Vi hjelper deg videre

Bjarne Roland

Senioringeniør og grunnlegger

Bjarne startet opp Roland Consulting og har med sine 50 års erfaring i bransjen jobbet med det aller meste inne kran, løft, maskiner og annet utstyr. Han har jobbet med en lang rekke kunder både nasjonalt og internasjonal, både til sjøs og på land. Hægedølen sine tjenester har blitt benyttet av alt fra forsikringsselskap, kraftverksbransjen, rettsvesenet, politiet, den norske Forsvaret, Equinor og en lang rekke andre private og offentlige aktører. Han har vært med i Arbeidstilsynets fagforum fra dens opprinnelse, og har vært engasjert i KranTeknisk Forening i en årrekke. I sitt 71.år er Bjarne fortsatt brennende engasjert i sitt arbeid, og har ingen umiddelbare planer om å forlate bransjen. 

Martin Visnes

Seniorkonsulent

Har arbeidet 30 år i Statens vegvesen innenfor områdene førerprøver, kjøretøykontroll, utekontroll, trafikksikkerhetsarbeid og ulykkesundersøkelser. Begynte som havariinspektør ved veiavdelingen i Statens Havarikommisjon for transport i 2005. Arbeidet besto i undersøkelse av alle typer veitrafikkulykker. Med sin bakgrunn og spesialutdannelse fra NTNU innen transport og logistikk bistår han Roland Consulting i relevante saker.


Øystein L. Knudsen

Designingeniør - Konstruktør

Med sin praktiske bakgrunn som maskinarbeider har Øystein en solid og variert erfaring som designingeniør ved flere av de største utstyrsleverandørene på Sørlandet. Han har også lang erfaring med utvikling av smarte løsninger for smelteverk og prosessbedrifter.

Øystein er vår ekspert på mekanisk design og konstruksjon.

Lars K. Haugstvedt

Seniorkonsulent

Med sin erfaring fra leverandørindustrien til offshorenæringen er Lars Kristian nå en del av Roland Consulting sitt operative team og utfører en rekke tjenester for Roland Consulting i kompaniskap med Bjarne og resten av teamet.

Han har spesielt god erfaring med utarbeidelse av boresystemer fra ide-fase til igangkjøring, multidisplin gjennomføring, og har de siste årene vært engasjert en rekke prosjekter på norsk sokkel og internasjonalt. 

Roland Consulting samarbeidspartnere

Arnor Scheibler

Scheibler Advokatfirma

scheibler.as

Advokat Arnor Scheibler fikk Møterett for Høyesterett i 2006. Høyesterett er landets øverste domstol i alle typer rettssaker; både straffesaker, sivile saker, forvaltningssaker og forfatningssaker (grunnlovsspørsmål). Høyesterett har hele landet som sin rettskrets.

Advokat Scheibler har siden 1994 praktisert i advokatyrket ved alle Norges rettsinstanser, ført de fleste type saker med meget gode resultater. Scheibler har vært engasjert som advokat og forsvarsadvokat i en rekke nasjonalt kjente og omfattende sivil- og straffesaker, og har under ivaretagelsen av klientens interesser samtidig medvirket til å endre norsk lov og rettspraksis.

Med sin tekniske innsikt og formidlingsevne tilbyr Advokat Scheibler den juridiske spisskompetansen for oss.

AH-Tech AS

ahtech.no

Med sin erfaring fra offshore-bransjen og prosessindustrien tilbyr AH-Tech i samarbeid med Roland Consulting en rekke engineeringtjenester. AH-Tech har særlig erfaring og kompetanse på design- og utvikling av systemer og produksjonslinjer både offshore og ved landbaserte anlegg. De designer og utvikler enkeltmaskiner, eller større systemer. De tegner, beregner og kan bistå ved å få produsert. De utarbeider også teknisk dokumentasjon og annet teknisk underlag.Med sin A-1 godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet benytter vi Kjetil Omnes sitt selskap, Certify AS, for førstegangsgodkjenning og sertifisering av maritime kraner og løfteinnretninger.